Khác biệt giữa các bản “Vinh Nghị Nhân”

* 1993 - 1998 : Phó Chủ Tịch Nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa .
 
== Đánh Giá : ==
Việc Ôngông Vinh Nghi Nhân một thương gia, không phải Đảng viên cao cấp và từng ra khỏi Đảng được bầu giữ chức vụ có danh dự cao như Phó Chủ Tịch Nước là một tiền đề lý luận "Ba Đại Diện " và việc cho Đảng viên làm kinh tế tư nhân của [[Giang Trạch Dân]] .
3.333

lần sửa đổi