Khác biệt giữa các bản “Thanh Biện (thiền sư Việt Nam)”

 
Huệ Nghiêm nói:
:"Trong kinh kinh nói "''Nếu nói Như Lai thuyết pháp điều gì tức là phỉ báng Phật''". Câu ấy người ta không giải thích được. Cái nghĩa ta vừa nói, ngươi nghĩ thử xem, nếu nói kinh ấy không phải là lời thuyết pháp của Phật thì thế là phỉ báng kinh; nếu nói đó đúng là lời thuyết pháp của Phật thì lại là phỉ báng Phật. Sao ngươi cứ đòi ta phải trả lời ngay?"
 
Sư nghĩ ngợi, định hỏi thêm, Huệ Nghiêm bèn cầm phất trần đánh vào miệng. Sư đột nhiên tỉnh ngộ.
 
==Thư mục==
*Lê Mạnh Thát: ''Nghiên cứu về Thiền Uyển Tập Anh'', Nhà xuất bản TP HCM 1999.
3.333

lần sửa đổi