Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Quang lộc tự”

AlphamaEditor, Executed time: 00:00:13.1387515 using AWB
Không có tóm lược sửa đổi
(AlphamaEditor, Executed time: 00:00:13.1387515 using AWB)
Cũng như các tự khác trong [[Lục tự]], Quang lộc tự do quan [[Tự khanh]] đứng đầu, [[Tự thiếu khanh]] thứ nhì và có các thuộc cấp [[Chủ sự]], [[Tư vụ]], [[Thư lại]] giúp việc.
 
Thời [[Lê Thánh Tông|Hồng Đức]] và [[Bảo Thái]], Quang lộc tự khanh trật Chánh ngũ phẩm. Thời [[Nhà Nguyễn|Nguyễn]] cho trật Tòng tam phẩm, thấp hơn [[Thái thường tự|Thái thượng]] tự khanh. Quang lộc tự thiếu khanh trật Tòng tứ phẩm.
 
Thời [[Nhà Nguyễn|Nguyễn]], Quang lộc tự đặt 1 viên Tự khanh, 1 viên Tự thiếu khanh, 1 viên Viên ngoại lang, 1 viên Chủ sự và 1 viên Tư vụ. Bát phẩm thư lại và Cửu phẩm thư lại đều 3 viên. Vị nhập lưu thư lại 12 viên. Thời [[Nhà Nguyễn|Nguyễn]] [[Thiệu Trị]], [[Tự Đức]], biên chế có thêm bớt chút ít.<ref>''Từ điển chức quan Việt Nam'', Đỗ Văn Ninh, 2002, trang 536 mục 1046. Quang lộc tự</ref>
==Chú thích==
{{Tham khảo|2}}
{{Bản mẫu:Tổ chức hành chính trung ương thời Nguyễn Minh Mạng}}
{{Bản mẫu:Chức Quan Việt Nam}}
{{sơ khai}}
 
[[Thể loại:Nhà Nguyễn]]