Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Nho giáo”

phương pháp chữa cháy trước mắt theo ý tôi: dịch bản English thay vào. Từ từ bổ sung sau. [[Đặc biệt:Đóng góp/185.28.193.95|185.28.193.95]] ([[Thảo luận Thành viên:185.28.193.95|thảo luận]]) 16:37, ngày 12 tháng 10 năm 2016 (UTC)Yevon
:Một lần nữa tôi cảnh báo bạn về việc giữ [[Wikipedia:Thái độ văn minh|Thái độ văn minh]] và không tấn công cá nhân. Nếu bạn tiếp tục dùng các từ ngữ kích động hay có ý miệt thị người khác, cuộc tranh luận sẽ càng đi vào bế tắc và bạn cũng không được hoan nghênh thảo luận nữa. --[[User:Trần Nguyễn Minh Huy|'''<span style="color:green;">minhhuy</span>''']] <sup>([[User talk:Trần Nguyễn Minh Huy|thảo luận]])</sup> 16:41, ngày 12 tháng 10 năm 2016 (UTC)
Bạn dạy con bạn làm điều hay lẽ phải mà nó trộm cướp đến nỗi bị bắt rồi người ta bỏ tù bạn thì bạn có chịu không ? Ai làm nấy chịu. Ông A, ông B mang danh Nho sĩ làm bậy thì ông ấy tự chịu, sao bắt Nho giáo chịu ? [[Thành viên:Xixaxixup|Xixaxixup]] ([[Thảo luận Thành viên:Xixaxixup|thảo luận]]) 16:42, ngày 12 tháng 10 năm 2016 (UTC)
3.333

lần sửa đổi