Khác biệt giữa các bản “Biên khánh”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “{{Hộp thông tin tên tiếng Trung |pic=Bianqing from Marquis Yi's tomb.jpg |piccap=Biên khánh lấy từ Tomb of Marquis Yi of Zeng |s={{linktext|编磬…”)
 
{{Hộp thông tin tên tiếng Trung
|pic=Bianqing from Marquis Yi's tomb.jpg
|piccap=Biên khánh lấy từ [[Tomblăng ofmộ MarquisTăng YiHầu of ZengẤt]]
|s={{linktext|编磬}}
|t={{linktext|編磬}}