Khác biệt giữa các bản “Glottolog”

n (sửa chính tả 3, replaced: Châu Phi → châu Phi (52) using AWB)
Phiên bản 2.2 đã được công bố trực tuyến trong năm 2013, và được cấp phép theo ''[[Giấy phép Creative Commons|Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 Unported License]]'' ([[Giấy phép Creative Commons]]). Phiên bản 2.4 đã được xuất bản vào năm 2015.
 
== Các họhệ và nhóm ngôn ngữ ==
Trong bảng dưới đây liệt kê các "họ", từ được dùng tạm khi chưa rõ phân loại ngôn ngữ và Vi-wiki đã có bài hay chưa và dùng tên gì.
 
{| class="wikitable sortable"
! Tên || Vùng<ref>Geographic regions include "Papunesia" (a portmanteau of ''Papua'' (New Guinea) and ''Austronesia''), which refers to the islands of Insular Southeast Asia and Oceania.</ref> || Số lượng
|-
| [[HệNhóm ngôn ngữ AtlanticĐại Tây Dương-Congo]] || châu Phi, Bắc Mỹ || 1432
|-
| [[Hệ ngôn ngữ Nam Đảo]] (Austronesia) || châu Phi, Eurasialục địa Á-Âu, Papunesia, Nam Mỹ || 1276
|-
| [[Hệ ngôn ngữ Ấn-Âu]] (Indo-European) || châu Phi, Australia, Eurasialục địa Á-Âu, Bắc Mỹ, Papunesia, Nam Mỹ || 585
|-
| [[Hệ ngôn ngữ Hán-Tạng]] (Sino-Tibet)|| Eurasialục địa Á-Âu || 472
|-
| [[Hệ ngôn ngữ Phi-Á]] (Afro-Asiatic) || châu Phi, Eurasialục địa Á-Âu || 372
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Nuclear Trans -New Guinea]] || Papunesia || 315
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Pama-NyunganNyungar]] || AustraliaÚc, Papunesia || 240
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ OtomangueanOtomangue]] || Bắc Mỹ || 178
|-
| [[Hệ ngôn ngữ Nam Á]] (Austroasiatic) || Eurasialục địa Á-Âu || 164
|-
| [[Hệ ngôn ngữ Tai-Kadai]] || Eurasialục địa Á-Âu || 96
|-
| [[Hệ ngôn ngữ Dravida]] || Eurasialục địa Á-Âu || 81
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ ArawakanArawak]] || Bắc Mỹ, Nam Mỹ || 76
|-
| [[HọNhóm ngôn ngữ Mande]] || châu Phi || 74
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ TupianTupi]] || Nam Mỹ || 71
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Uto-AztecanAztec]] || Bắc Mỹ || 68
|-
| [[HọNhóm ngôn ngữ CentralTrung Sudan]] || châu Phi || 62
|-
| [[HọNhóm ngôn ngữ Nuclear Torricelli]] || Papunesia || 55
|-
| [[HọNhóm ngôn ngữ NiloticNilo]] || châu Phi || 51
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Algic]] || Bắc Mỹ || 45
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ AthapaskanAthapaska-Eyak-Tlingit]] || Bắc Mỹ || 45
|-
| [[HọNhóm ngôn ngữ Quechua]] || Nam Mỹ || 45
|-
| [[Hệ ngôn ngữ CaribanCarib]] || Nam Mỹ || 44
|-
| [[NhómHệ ngôn ngữ Turk]] || Eurasia || 44
|-
| [[Hệ ngôn ngữ Ural]] || Eurasia || 44
| [[Hệ ngôn ngữ H'Mông-Miền]] || Eurasia || 39
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ PanoanPano]] || Nam Mỹ || 38
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Sepik]] || Papunesia || 36
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ MayanMaya]] || Bắc Mỹ || 33
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Nuclear-Macro-Je]] || Nam Mỹ || 31
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ LowerHạ Sepik-Ramu]] || Papunesia || 30
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Nakh-Daghestan]] || Eurasia || 30
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ ChibchanChibcha]] || Bắc Mỹ, Nam Mỹ || 27
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Tucano]] || Nam Mỹ || 26
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ SalishanSalish]] || Bắc Mỹ || 25
|-
| [[HọNhóm ngôn ngữ Timor-Alor-Pantar]] || Papunesia || 22
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Lakes Plain]] || Papunesia || 20
|-
| [[HọNhóm ngôn ngữ Dogon]] || châu Phi || 19
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Mixe-Zoque]] || Bắc Mỹ || 19
|-
| [[HọNhóm ngôn ngữ Ta-Ne-OmoticOmoto]] || châu Phi || 19
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Siouan]] || Bắc Mỹ || 18
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Morehead-Wasur]] || Papunesia || 17
|-
| [[Hệ ngôn ngữ Mongol]] || Eurasia || 16
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Border]] || Papunesia || 15
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ NorthBắc Halmahera]] || Papunesia || 15
|-
| [[Hệ ngôn ngữ Nhật Bản]] || Eurasia, Papunesia || 14
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Khoe-Kwadi]] || châu Phi || 14
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Angan]] || Papunesia || 13
|-
| [[HọNhóm ngôn ngữ Ndu]] || Papunesia || 13
|-
| [[HọNhóm ngôn ngữ NubianNubia]] || châu Phi || 13
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Tor-Orya]] || Papunesia || 13
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ ChapacuranChapacura]] || Nam Mỹ || 12
|-
| [[Hệ ngôn ngữ Eskimo-Aleut]] || Eurasia, Bắc Mỹ || 12
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ GunwinyguanGunwinygu]] || Australia || 12
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ TotonacanTotonac]] || Bắc Mỹ || 12
|-
| [[NgữHệ tộcngôn ngữ Tungus]] || Eurasia || 12
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ IroquoianIroquois]] || Bắc Mỹ || 11
|-
| [[HọNhóm ngôn ngữ Miwok-CostanoanOhlone]] || Bắc Mỹ || 11
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ WesternTây Daly]] || Australia || 11
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ WorrorranWorrorra]] || Australia || 11
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ GeelvinkVịnh BayGeelvink]] || Papunesia || 10
|-
| [[Hệ ngôn ngữ Đại Andaman]] || Eurasia, Papunesia || 10
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Heiban]] || châu Phi || 10
|-
| [[HọNhóm ngôn ngữ Ijoid]] || châu Phi || 10
|-
| [[HọNhóm ngôn ngữ MabanMaba]] || châu Phi || 10
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ NyulnyulanNyulnyul]] || Australia || 10
|-
| [[HọNhóm ngôn ngữ Sahara]] || châu Phi || 10
|-
| [[HọNhóm ngôn ngữ Songhay]] || châu Phi || 10
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ SurmicSurma]] || châu Phi || 10
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ ChocoanChoco]] || Nam Mỹ || 9
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Cochimi-YumanYuma]] || Bắc Mỹ || 9
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ DaganDaga]] || Papunesia || 9
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ SkoSkou]] || Papunesia || 9
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ SouthNam Bougainville]] || Papunesia || 9
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Kiowa-TanoanTanoa]] || Bắc Mỹ || 8
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ KwerbicKwerba]] || Papunesia || 8
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ MailuanMailu]] || Papunesia || 8
|-
| [[HọNhóm ngôn ngữ Narrow Talodi Nông]] || châu Phi || 8
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Tuu]] || châu Phi || 8
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Bosavi]] || Papunesia || 7
|-
| [[HọNhóm ngôn ngữ Daju]] || châu Phi || 7
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Huitoto]] || Nam Mỹ || 7
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Inland Gulf]] || Papunesia || 7
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Koiari]] || Papunesia || 7
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Mataco]] || Nam Mỹ || 7
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ MuskogeMuskogee]] || Bắc Mỹ || 7
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ PomoanPomo]] || Bắc Mỹ || 7
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ TacananTacana]] || Nam Mỹ || 7
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ ArawanArawa]] || Nam Mỹ || 6
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Baining]] || Papunesia || 6
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Barbacoan]] || Nam Mỹ || 6
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Chumashan]] || Bắc Mỹ || 6
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ East Strickland]] || Papunesia || 6
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Goilalan]] || Papunesia || 6
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Kadugli-Krongo]] || châu Phi || 6
|-
| [[Hệ ngôn ngữ Kartvelia]] || Eurasia || 6
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Kiwaian]] || Papunesia || 6
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Kxa]] || châu Phi || 6
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Left May]] || Papunesia || 6
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Marind]] || Papunesia || 6
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Nambiquaran]] || Nam Mỹ || 6
|-
| [[South Bird's Head Family]] || Papunesia || 6
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Wakashan]] || Bắc Mỹ || 6
|-
| [[Hệ ngôn ngữ Yenisei]] || Eurasia || 6
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Zaparoan]] || Nam Mỹ || 6
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Abkhaz-Adyge]] || Eurasia || 5
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Caddoan]] || Bắc Mỹ || 5
|-
| [[Hệ ngôn ngữ Chukotko-Kamchatka]] || Eurasia || 5
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Guahibo]] || Nam Mỹ || 5
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Guaicuruan]] || Nam Mỹ || 5
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Lengua-Mascoy]] || Nam Mỹ || 5
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Mirndi]] || Australia || 5
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Misumalpan]] || Bắc Mỹ || 5
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Nimboran]] || Papunesia || 5
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Nuclear Eleman]] || Papunesia || 5
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Pauwasi]] || Papunesia || 5
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Sahaptian]] || Bắc Mỹ || 5
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ South Omotic]] || châu Phi || 5
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Tirio]] || Papunesia || 5
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ West Bird's Head]] || Papunesia || 5
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Xincan]] || Bắc Mỹ || 5
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Yanomam]] || Nam Mỹ || 5
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Yareban]] || Papunesia || 5
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Yuat]] || Papunesia || 5
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Chinook]] || Bắc Mỹ || 4
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Chonan]] || Nam Mỹ || 4
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Eastern Jebel]] || châu Phi || 4
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Eastern Trans-Fly]] || Papunesia || 4
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Huavean]] || Bắc Mỹ || 4
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Iwaidjan Proper]] || Australia || 4
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Jivaroan]] || Nam Mỹ || 4
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Kamakanan]] || Nam Mỹ || 4
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Koman]] || châu Phi || 4
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Maiduan]] || Bắc Mỹ || 4
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Mangarrayi-Maran]] || Australia || 4
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Maningrida]] || Australia || 4
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Mao]] || châu Phi || 4
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Nadahup]] || Nam Mỹ || 4
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Bắc Bougainville]] || Papunesia || 4
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Sentani]] || Papunesia || 4
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Suki-Gogodala]] || Papunesia || 4
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Tama]] || châu Phi || 4
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Tangkic]] || Australia || 4
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Turama-Kikori]] || Papunesia || 4
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Walio]] || Papunesia || 4
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Yokutsan]] || Bắc Mỹ || 4
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Yukaghir]] || Eurasia || 4
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Arafundi]] || Papunesia || 3
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Aymara]] || Nam Mỹ || 3
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Bororoan]] || Nam Mỹ || 3
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Cahuapanan]] || Nam Mỹ || 3
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Charruan]] || Nam Mỹ || 3
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Dizoid]] || châu Phi || 3
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ East Bird's Head]] || Papunesia || 3
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Giimbiyu]] || Australia || 3
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Jarrakan]] || Australia || 3
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Kalapuyan]] || Bắc Mỹ || 3
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Katla-Tima]] || châu Phi || 3
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Kawesqar]] || Nam Mỹ || 3
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Kayagar]] || Papunesia || 3
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Kolopom]] || Papunesia || 3
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Kuliak]] || châu Phi || 3
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Kwalean]] || Papunesia || 3
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Mairasi]] || Papunesia || 3
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Mongol-Langam]] || Papunesia || 3
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Peba-Yagua]] || Nam Mỹ || 3
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Puri]] || Nam Mỹ || 3
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Saliban]] || Nam Mỹ || 3
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Shastan]] || Bắc Mỹ || 3
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Tsimshian]] || Bắc Mỹ || 3
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ West Bomberai]] || Papunesia || 3
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Yangmanic]] || Australia || 3
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Zamucoan]] || Nam Mỹ || 3
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Amto-Musan]] || Papunesia || 2
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Araucanian]] || Nam Mỹ || 2
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Awin-Pa]] || Papunesia || 2
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Baibai-Fas]] || Papunesia || 2
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Bayono-Awbono]] || Papunesia || 2
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Boran]] || Nam Mỹ || 2
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Bulaka River]] || Papunesia || 2
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Bunaban]] || Australia || 2
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Chimakuan]] || Bắc Mỹ || 2
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Coosan]] || Bắc Mỹ || 2
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Doso-Turumsa]] || Papunesia || 2
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Eastern Daly]] || Australia || 2
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ East Kutubu]] || Papunesia || 2
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Etrusco-Rhaeto]] || Eurasia || 2
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Furan]] || châu Phi || 2
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Garrwan]] || Australia || 2
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Haida]] || Bắc Mỹ || 2
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Harakmbut]] || Nam Mỹ || 2
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Hatam-Mansim]] || Papunesia || 2
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Hibito-Cholon]] || Nam Mỹ || 2
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Huarpean]] || Nam Mỹ || 2
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Hurro-Urarti]] || Eurasia || 2
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Inanwatan]] || Papunesia || 2
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Jarawa-Onge]] || Eurasia || 2
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Jicaquean]] || Bắc Mỹ || 2
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Kakua-Nukak]] || Nam Mỹ || 2
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Kariri]] || Nam Mỹ || 2
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Katukinan]] || Nam Mỹ || 2
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Kaure-Narau]] || Papunesia || 2
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Keresan]] || Bắc Mỹ || 2
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Konda-Yahadian]] || Papunesia || 2
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Triều Tiên]] || Eurasia || 2
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Kresh-Aja]] || châu Phi || 2
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Kwomtari]] || Papunesia || 2
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Lencan]] || Bắc Mỹ || 2
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Lepki-Murkim]] || Papunesia || 2
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Limilngan]] || Australia || 2
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Manubaran]] || Papunesia || 2
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Marrku-Wurrugu]] || Australia || 2
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Mombum]] || Papunesia || 2
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Monumbo]] || Papunesia || 2
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Namla-Tofanma]] || Papunesia || 2
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ North-Eastern Tasmania]] || Australia || 2
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Northern Daly]] || Australia || 2
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Nyimang]] || châu Phi || 2
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Pahoturi]] || Papunesia || 2
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Palaihnihan]] || Bắc Mỹ || 2
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Piawi]] || Papunesia || 2
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Rashad]] || châu Phi || 2
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Senagi]] || Papunesia || 2
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Somahai]] || Papunesia || 2
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ South-Eastern Tasmania]] || Australia || 2
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Southern Daly]] || Australia || 2
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Tarascan]] || Bắc Mỹ || 2
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Taulil-Butam]] || Papunesia || 2
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Teberan]] || Papunesia || 2
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Temein]] || châu Phi || 2
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Tequistlatecan]] || Bắc Mỹ || 2
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Ticuna-Yuri]] || Nam Mỹ || 2
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Uru-Chipaya]] || Nam Mỹ || 2
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Western Tasmania]] || Australia || 2
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Wintuan]] || Bắc Mỹ || 2
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Yawa]] || Papunesia || 2
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Yuki-Wappo]] || Bắc Mỹ || 2
|-
| [[Tiếng Abinomn|Abinomn]] || Papunesia || 1