Khác biệt giữa các bản “Glottolog”

Không thay đổi kích thước ,  3 năm trước
không có tóm lược sửa đổi
 
''Glottolog'' có hai thành phần:
* Danh mục '''Languoid''' là danh mục các ngôn ngữ trên thế giới và họhệ ngôn ngữ;
* '''Langdoc''' là các tài liệu tham khảo.
Nó khác với [[Ethnologue]] vốn là đã nổi tiếng, bằng nhiều phương cách tích cực hơn: nó chỉ cố gắng để chấp nhận ngôn ngữ mà các biên tập viên đã có thể khẳng định cả hai tồn tại và là khác biệt (giống chưa được xác nhận, nhưng được thừa kế từ một nguồn khác, được gắn thẻ như "giả" hay "unattested")<ref>See for example the [http://glottolog.org/resource/languoid/id/book1242 bookkeeping] section for ISO languages that Glottolog has deemed to be spurious distinctions. <br/>This discrimination does not apply to dialects, many of which have been inherited from MultiTree or other sources without verification.</ref>. Nó chỉ cố gắng để phân loại ngôn ngữ vào các gia đình đã được chứng minh là có hiệu lực; thông tin thư mục được cung cấp rộng rãi, đặc biệt là cho các ngôn ngữ ít được biết đến; và, đến một mức độ hạn chế, tên gọi khác được liệt kê theo các nguồn mà sử dụng chúng.