Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Danh sách tập phim Doraemon”

không có tóm lược sửa đổi
(Đã lùi lại sửa đổi 25231002 của Takkuchan (thảo luận))
| above =
| group1 = [[Doraemon (loạt phim 1973)|Loạt phim 1973]]
| list1 = [[Doraemon (loạt phim 1973)#Danh sách tập|Năm 1973]]
 
| group2 = Loạt phim 1979
| group1 = [[Danh sách tập phim Doraemon (năm 1979–87)|1979–87]]
| list1 =
* [[Danh sách tập phim Doraemon (năm 1979)|Năm 1979]]
* [[Danh sách tập phim Doraemon (năm 1980)|Năm 1980]]
* [[Danh sách tập phim Doraemon (năm 1981)|Năm 1981]]
* [[Danh sách tập phim Doraemon (năm 1982)|Năm 1982]]
* [[Danh sách tập phim Doraemon (năm 1983)|Năm 1983]]
* [[Danh sách tập phim Doraemon (năm 1984)|Năm 1984]]
* [[Danh sách tập phim Doraemon (năm 1985)|Năm 1985]]
* [[Danh sách tập phim Doraemon (năm 1986)|Năm 1986]]
* [[Danh sách tập phim Doraemon (năm 1987)|Năm 1987]]
 
| group2 = [[Danh sách tập phim Doraemon (năm 1988–96)|1988–96]]
| list2 =
* [[Danh sách tập phim Doraemon (năm 1988)|Năm 1988]]
* [[Danh sách tập phim Doraemon (năm 1989)|Năm 1989]]
* [[Danh sách tập phim Doraemon (năm 1990)|Năm 1990]]
* [[Danh sách tập phim Doraemon (năm 1991)|Năm 1991]]
* [[Danh sách tập phim Doraemon (năm 1992)|Năm 1992]]
* [[Danh sách tập phim Doraemon (năm 1993)|Năm 1993]]
* [[Danh sách tập phim Doraemon (năm 1994)|Năm 1994]]
* [[Danh sách tập phim Doraemon (năm 1995)|Năm 1995]]
* [[Danh sách tập phim Doraemon (năm 1996)|Năm 1996]]
 
| group3 = [[Danh sách tập phim Doraemon (năm 1997–tháng 3 năm 2005)|1997–2005]]
| list3 =
* [[Danh sách tập phim Doraemon (năm 1997)|Năm 1997]]
* [[Danh sách tập phim Doraemon (năm 1998)|Năm 1998]]
* [[Danh sách tập phim Doraemon (năm 1999)|Năm 1999]]
* [[Danh sách tập phim Doraemon (năm 2000)|Năm 2000]]
* [[Danh sách tập phim Doraemon (năm 2001)|Năm 2001]]
* [[Danh sách tập phim Doraemon (năm 2002)|Năm 2002]]
* [[Danh sách tập phim Doraemon (năm 2003)|Năm 2003]]
* [[Danh sách tập phim Doraemon (năm 2004)|Năm 2004]]
* [[Danh sách tập phim Doraemon (tháng 1–tháng 3 năm 2005)|Năm 2005]]
}}
 
| group3 =[[Danh sách tập phim Doraemon (loạt phim 2005)|Loạt phim 2005]]
| list3 =
* [[Danh sách tập phim Doraemon (tháng 4–tháng 12 năm 2005)|Tháng 4–tháng 12 năm 4–12/2005]]
* [[Danh sách tập phim Doraemon (năm 2006)|Năm 2006]]
* [[Danh sách tập phim Doraemon (năm 2007)|Năm 2007]]
* [[Danh sách tập phim Doraemon (năm 2008)|Năm 2008]]
* [[Danh sách tập phim Doraemon (năm 2009)|Năm 2009]]
* [[Danh sách tập phim Doraemon (năm 2010)|Năm 2010]]
* [[Danh sách tập phim Doraemon (năm 2011)|Năm 2011]]
* [[Danh sách tập phim Doraemon (năm 2012)|Năm 2012]]
* [[Danh sách tập phim Doraemon (năm 2013)|Năm 2013]]
* [[Danh sách tập phim Doraemon (năm 2014)|Năm 2014]]
* [[Danh sách tập phim Doraemon (năm 2015)|Năm 2015]]
* [[Danh sách tập phim Doraemon (năm 2016)|Năm 2016]]
| group4 = [[Doraemon: Gadget Cat from the Future|Bản Mỹ]]
| list4 =
Người dùng vô danh