Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Doraemon tại Việt Nam”

{{col-2}}
;Lịch phát sóng
| rowspan="5" | Phim được trình chiếu 5 phần mỗi phần 52 tập. Chi tiết về ngày phát sóng và nội dung các tập phim này, xem [[Danh sách tập phim Doraemon (năm 1988–96)|danh sách tập phim ''Doraemon'' 1988–96]], [[Danh sách tập phim Doraemon (năm 1997–tháng 3 năm 2005)|1997–tháng 3 năm 1997–3/2005]] và [[Danh sách tập phim Doraemon (loạt phim 2005)|tháng 4 năm /2005–nay]].
{| class="wikitable plainrowheaders" style="text-align:center;"
|+ Thời lượng: [[30]] phút
! Phần!! Khoảng thời gian !! Ngày phátPhát sóng trong tuần !! Thời gian phát sóng !! GhiGiờ chúchiếu
|-
| 1
| Thứ Bảy, Chủ Nhật
| 8:00-8:30
| rowspan="5" | Phim được trình chiếu 5 phần mỗi phần 52 tập. Chi tiết về ngày phát sóng và nội dung các tập phim này, xem [[Danh sách tập phim Doraemon (năm 1988–96)|danh sách tập phim ''Doraemon'' 1988–96]], [[Danh sách tập phim Doraemon (năm 1997–tháng 3 năm 2005)|1997–tháng 3 năm 2005]] và [[Danh sách tập phim Doraemon (loạt phim 2005)|tháng 4 năm 2005–nay]].
|-
| 2
! colspan = 6 |Bài hát mở đầu
|-
!# !! Tên bài hát !! Lời Việt !! Thể hiện !! Tập bắtBắt đầu !! Tập kếtKết thúc
|-
| 1
| ''Doraemon'' <br>(lời 1)
| [[Phạm Tuyên]]
| rowspan="2" | Võ Huyền Chi
|-
| 1
| ''Doraemon'' <br>(lời 2)
| rowspan="2" |Phạm Tuyên
| rowspan="2" |Võ Huyền Chi
|-
|2
| ''Doraemon'' <br>(lời 1)
| Tập 53
|
Người dùng vô danh