Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Methanol”

Không có tóm lược sửa đổi
Dòng 99:
 
== Độc tính ==
Metanol là chất rất độc, với lượng nhỏ gây mù, nhiều hơn có thể tử vong dễ dàng. Cồn trong công nghiệp được điều chế từ gỗ, metanol là sản phẩm phụ của quá trình này, vì thế etanolmetanol dùng trong phòng thí nghiệm có chứa nhiều metanol do đó tuyệt đối không được uống cồn hoặc dùng cồn thay rượu uống.
 
== Tham khảo ==
Người dùng vô danh