Khác biệt giữa các bản “Tư bản”

n (→‎Tư bản theo nghĩa rộng và nghĩa hẹp: chính tả, replaced: đường xá → đường sá)
 
== Tư bản theo nghĩa rộng và nghĩa hẹp ==
Trong [[kinh tế học cổ điển]], tư bản/vốn là một trong bốn yếu tố sản xuất. Ba yếu tố còn lại là [[Đất|đất đai]], [[Lao động (kinh tế học)|lao động]] và [[doanh nghiệp]]. Những hàng hóa có đặc điểm sau được coi là tư bản:
* Có thể sử dụng để tạo ra hàng hóa khác (đây chính là đặc điểm khiến hàng hóa đó trở thành tư bản)
* Có để tạo ra được, đối lập với đất đai là nguồn lực tồn tại tự nhiên với các đặc điểm như vị trí địa lí, khoáng sản dưới lòng đất.
* Không bị sử dụng hết ngay lập tức trong quá trình sản xuất như [[nguyên vật liệu|nguyên liệu]] hoặc [[Bán hàng|bán sản phẩm]]. (Có một ngoại lệ ở đây là [[khấu hao tài sản cố định|khấu hao]], giống như ''bán sản phẩm'', khấu hao được coi là chi phí doanh nghiệp).
 
Những đặc trưng này được [[kinh tế học tân cổ điển]] (neoclassical economics) kế thừa với một chút thay đổi cho phù hợp với thời đại. Đó là đưa thêm mục hàng hóa trong kho vào tư bản. Giá trị tư bản lưu kho có thể được xác định tại những thời điểm cụ thể, ví dụ ngày cuối năm 31 tháng 12. Ngược lại, đầu tư, vì lẽ sản phẩm tạo ra làm tăng giá trị của lưu kho (dạng tư bản), được mô tả như một dòng, luồng vốn thực hiện theo thời gian.