Khác biệt giữa các bản “Cao Văn Luận”

Năm 1947, Cao Văn Luận về nước làm cha xứ tại một họ đạo ở huyện Tuyên Hóa, tỉnh [[Quảng Bình]]. Năm 1949, ông vào Huế dạy triết học tại trường Quốc học. Ông có mối quan hệ xã hội sâu rộng trong và ngoài nước.
 
Năm 1957, theo đề xuất của Tổng thống [[Ngô Đình Diệm]], Cao Văn Luận cùng một số trí thức miền Trung vận động thành lập [[Viện Đại học Huế]]<ref>Viện Đại học Huế là một cơ sở Đại học đầu tiên ở miền Trung trong những năm chiến tranh.</ref> và giữ chức Viện trưởng Viện Đại học Huế từ 7/1957 đến năm 1963<ref>Ông là viện trưởng thứ hai của Đại học Huế, sau giáo sư Nguyễn Quang Trình giữ chức viện trưởng từ 1/3/1957--7/1957</ref>. Tháng 8 năm 1963, Cao Văn Luận bị chính quyền Ngô Đình Diệm cách chức viện trưởng vì cho rằng ông không có biện pháp cứng rắn đối phó với sinh viên Phật giáo đấu tranh chống chế độ.<ref>Linh mục Cao Văn Luận là người thân cận của chính phủ Diệm nhưng linh mục có tinh thần độc lập</ref>
 
Sau [[Đảo chính Việt Nam Cộng hòa 1963|Cuộc đảo chính tại Việt Nam Cộng hòa năm 1963]], Cao Văn Luận quay lại làm viện trưởng Đại học Huế trong một thời gian ngắn từ 11/1963- 9/1964, sau đó ông giảng dạy tại [[Trường Đại học Văn khoa Sài Gòn|Đại học Văn khoa Sài Gòn]] cho đến năm 1975. Ông mất ngày 20 tháng 7 năm 1986 tại Hoa Kỳ.
 
Ông mất ngày 20 tháng 7 năm 1986 tại Hoa Kỳ.
 
==Tác phẩm==
Người dùng vô danh