Khác biệt giữa các bản “Cao Văn Luận”

Ông sinh vào năm 1908, tại Hà Tĩnh, trong một gia đình Công giáo lâu đời. Thuở nhỏ tu học tại chủng viện Xuân Bích, [[Hà Nội]]. Khoảng năm 1939, thụ phong linh mục, sau đó được cấp học bổng du học tại Đại Học Đường Sorbonne. Từ 1939 đến 1942 ông theo học Triết và Văn chương, đậu cử nhân năm 1942. Sau đó ông học ở trường Á Đông Sinh ngữ và tốt nghiệp ở trường này năm 1945.
 
Ông tập hợp các tổ chức sinh viên Việt Nam tại Pháp và các Việt kiều thành một hội duy nhất, lấy tên là hội Liên Hiệp những người Đông Dương tại Pháp (Fédération Des Indochinois de France), với vị chủ tịch đầu tiên là Trần Hữu Phương, cùng các hội viên sáng lập như nhà triết học [[Trần Đức Thảo]], nhà sử học Phạm Huy Thông, hai anh em Hoàng Xuân Mãn, [[Hoàng Xuân Nhị]] (em [[Hoàng Xuân Hãn]]).
 
Năm 1947, Cao Văn Luận về nước làm cha xứ tại một họ đạo ở huyện Tuyên Hóa, tỉnh [[Quảng Bình]]. Năm 1949, ông vào Huế dạy triết học tại trường Quốc học.
 
Ông có mối quan hệ xã hội sâu rộng trong và ngoài nước. Ông có đóng góp lớn cho xã hội qua việc thành lập 2 cơ sở giáo dục đại học tại Huế.
Người dùng vô danh