Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Pháp tướng tông”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
'''Pháp Tướng tông''' là một tông phái [[Phật giáo]]. Đoàn Trung Còn xếp tông này vừa thuộc Tiểu thừa vừa thuộc Đại thừa (gọi là Trung thừa). Nhưng cũng có ý kiến xếp tông này thuộc hệ [[Đại thừa]].
 
Pháp Tướng tông, hình thành ở Ấn Độ., lấy bộ [[Thành Duy thức Luậnluận]] của Vasubandhu ([[Đàm-ma-ba-laThế Thân]]) và [[Thành Duy thức luậnLuận]] của Dharmapāla ([[ThếHộ ThânPháp]]) làm giáo lý. Sư [[Huyền Trang]] dịch hai bộ luận trên ra [[tiếng Hán]] và tạo tiền đề cho tông này phát triển ở [[Trung Quốc]].
 
Tông này chủ trương rằng mọi sự vật, hiện tượng đều là biểu hiện của [[thức]] mà có ('''vạn pháp duy thức'''), cho nên xét về bản chất là không có thực.
Người dùng vô danh