Khác biệt giữa các bản “Pháp tướng tông”

không có tóm lược sửa đổi
'''Pháp Tướng tông''' là một tông phái [[Phật giáo]]. Đoàn Trung Còn xếp tông này vừa thuộc Tiểu thừa vừa thuộc Đại thừa (gọi là Trung thừa). Nhưng cũng có ý kiến xếp tông này thuộc hệ [[Đại thừa]].
 
Pháp Tướng tông, hình thành ở Ấn Độ., lấy bộ [[Thành Duy thức Luậnluận]] của Vasubandhu ([[Đàm-ma-ba-laThế Thân]]) và [[Thành Duy thức luậnLuận]] của Dharmapāla ([[ThếHộ ThânPháp]]) làm giáo lý. Sư [[Huyền Trang]] dịch hai bộ luận trên ra [[tiếng Hán]] và tạo tiền đề cho tông này phát triển ở [[Trung Quốc]].
 
Tông này chủ trương rằng mọi sự vật, hiện tượng đều là biểu hiện của [[thức]] mà có ('''vạn pháp duy thức'''), cho nên xét về bản chất là không có thực.
Người dùng vô danh