Khác biệt giữa các bản “Cộng hòa Xô viết Bayern”

==Chính phủ Ernst Toller==
Ngày 6 tháng 4 năm 1919, cộng hòa Xô viết chính thức được thành lập. Các thành viên của đảng USPD nắm quyền kiểm soát chính phủ bao gồm [[Ernst Toller]], [[Gustav Landauer]], [[Silvio Gesell]], và [[Erich Mühsam]].
Tuy nhiên việc bổ nhiệm các thành viên trong nội các không hợp lý. Điển hình như trường hợp bổ nhiệm Thứ trưởng bộ ngoại giao Franz Lipp (người đã nhiều lần vào viện tâm thần). Ông ta đã tuyên bố tình trạng chiến tranh với Thụy Sĩ vì nước này không cho mượn 60 toa tàu. <ref>{{cite book|p=365|last=Taylor|first=Edumund|title=The Fall of the Dynasties: The Collapse of Old Order|year=1963|publisher=Weidenfeld & Nicolson}}</ref> Ông ta cũng tuyên bố là người quen của Giáo hoàng Benedict XV và ông cũng thông báo với Vladimir Lenin rằng cựu thủ tướng Hoffmann đã trốn tới Bamberg và mang theo chìa khóa phòng vệ sinh của bộ. <ref>Gustav Noske, ''Von Kiel bis Kapp'', p. 136</ref><ref>Paul Werner (Paul Frölich), ''Die Bayerische Räterepublik. Tatsachen und Kritik'', p. 144</ref>
 
==Chính phủ Eugen Leviné ==