Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thiên hoàng Genshō”