Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nhóm nguyên tố 12”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{| align="right"
| [[Nhóm (bảng tuần hoàn)|'''Nhóm''']]
| align="center"|'''12'''
|- align="center"
| [[Chu kỳ (bảng tuần hoàn)|'''Chu kỳ''']]
|- align="center"
| [[Chu kỳ nguyên tố 4|'''4''']]
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
== Liên kết ngoài ==
* {{Britannica|657321|Zinc group element}}
{{sơ khai hóa học}}