Khác biệt giữa các bản “Bộ nhớ truy cập tuần tự”

không có tóm lược sửa đổi
{{Sơ khai máy tính}}{{Thiếu nguồn gốc}}
 
Trong máy tính, '''bộ nhớ''' '''truy cập tuần tự''' ('''SAM''') là một lớp học của các thiết bị lưu trữ dữ liệu đọc dữ liệu được lưu trữ trong một chuỗi. Điều này trái ngược với bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên ([[RAM]]), nơi dữ liệu có thể được truy cập theo thứ tự nào. Các thiết bị truy cập tuần tự thường là một hình thức lưu trữ từ tính.