Khác biệt giữa các bản “Thượng viện”

→‎Đặc điểm của thượng viện: Các nội dung khẳng định không chính xác cho mọi quốc gia
(→‎Đặc điểm của thượng viện: Các nội dung khẳng định không chính xác cho mọi quốc gia)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{ chú thích trong bài}}
==Đặc điểm của thượng viện==
Nhìn chung Thượng viện có vài điểm sau khác với [[hạ viện]].
* Thượng viện có ítnhững quyền lực hơnriêng mà hạ viện không có, và ngược lại, điều này thay đổi tuỳ thuộc vào hiến pháp từng quốc gia.
* Có quyền xem xét các vấn đề được đưa ra bởi hạ viện nhưng ở một số nước, thượng nghị sĩ không có quyềnvai trò khởi xướng hay phủ quyết lập pháp, riêng ở Hoa Kỳ, thượng nghị sĩ có quyền đề xướng luật, nhưng luật chi tiêu và đánh thuế phải xuất phát từ hạ viện.
* Chỉ những vấn đề lập pháp hạn chế, như thay đổi hiến pháp, mới cần sự chấp thuận của thượng viện.
* Có quyền xem xét các vấn đề được đưa ra bởi hạ viện nhưng không có quyền khởi xướng hay phủ quyết lập pháp.
* Có quyền đặt vấn đề với [[quyền hành pháp|nhánh hành pháp]], sau khi các nghị quyết được thông qua bởi hạ viện.
* CácỞ nhiều nước, các thành viên thường không phải được bầu đại chúng mà quyền thành viên có thể do truyền lại hoặc do bổ nhiệm.
* Các thành viên đại diện cho các đơn vị hành chính của một [[liên bang]].
* Thượng viện có ít ghế hơn hạ viện.
55

lần sửa đổi