Khác biệt giữa các bản “Đường Minh Hoàng”

Năm [[735]], Huyền Tông theo lời đề nghị của [[Trương Thủ Khuê]], phong cho hai nghĩa tử của ông ta là [[A Lạc Sơn]] và [[Sử Tốt Cán]] làm quan trong triều, đổi tên chúng là [[An Lộc Sơn]] và [[Sử Tư Minh]].
 
[[An Lộc Sơn]] nắm quân ở phía bắc, thường tỏ ra dũng cảm thiện chiến và giả vờ trung thành, do đó ThượngHuyền hoàngTông rất tín nhiệm. Hắn lại mua chuộc nhiều quan lại được Huyền Tông cử đến giám sát, nên được bọn này nói giúp. Cuối năm [[741]], Huyền Tông phong An Lộc Sơn làm Doanh châu Đô đốc, Sung Bình Lư quân sử, Kinh lược sửsứ của bốn phủ.
 
Trong triều đình trước đó không có chính sách trọng dụng người ngoại tộc. Đến khi Lý Lâm Phủ làm Tể tướng đã ra sức khuyên Huyền Tông dùng người Hồ vì hắn cho rằng nếu Huyền Tông dùng quá nhiều người Hán thì sẽ có ngày địa vị của mình lung lay. Do đó, một loạt tướng có gốc là người tộc khác như An Lộc Sơn người Hồ, [[Cao Tiên Chi]]đngườiưCao Ly ợc trọng dụng. Năm [[742]], Huyền Tông cho bố trí quân đội ở các khu vực hiểm yếu như sau
260

lần sửa đổi