Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Diều (đồ chơi)”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
Cùng với sự phát triển của thời đại, ý nghĩa của việc thả diều cũng dần dần thay đổi. Trong lịch sử, diều đã từng được dùng trong quân sự, hay để đưa tin tức, có rất nhiều sử sách tư liệu đều nhắc đến việc khi quân của [[Hạng Vũ]] bị quân của [[Hán Cao Tổ|Lưu Bang]] bao vây, tướng quân [[Hàn Tín]] (thời nhà Hán) đã dùng diều được làm bằng da trâu để thả lên trời, dựa vào độ dài của dây diều để ước tính khoảng cách đến Vị Ương Cung (nơi đang bắt giữ quân của Hạng Vũ).<ref name="needham volume 4 part 1 127">Needham, Volume 4, Part 1, 127.</ref>
 
== Xem thêm ==
* [[Danh sách các trò chơi truyền thống của Việt Nam]]
 
==Tham khảo==