Khác biệt giữa các bản “Krông Ana”

Về du lịch có thác nước [[thác Đray Nur|thác nước Drai Nur]] và [[Thác Gia Long|Thác nước Gia Long]], hàng năm vào các dịp tết, lễ hội người dân từ nhiều nơi trong tỉnh. Đến đây dạo chơi ngắm cảnh, câu cá thưởng thức ngoạn khung cảnh, đua thuyền. Nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng ở các buôn làng có 26/26, dùng cho hội họp buôn làm ban tự quản buôn.
Huyện có khoảng 17 dân tộc kể cả tại chỗ hay đã di cư từ nơi khác đến. Tôn giáo: [[Tin Lành|Tin lành]], [[Phật giáo]], [[Thiên Chúa giáo|Thiên chúa giáo]].v.v..
 
== Địa hình ==
Người dùng vô danh