Khác biệt giữa các bản “Chế độ quân chủ”

xóa các nguồn tự xuất bản
(xóa các nguồn tự xuất bản)
(xóa các nguồn tự xuất bản)
Phong kiến phản ánh hình thức truyền nối và chiếm hữu đất đai của chế độ quân chủ thời xưa, trong thời [[quân chủ chuyên chế]] (Trung Quốc cổ đại, [[Ai Cập cổ đại]], [[Babylon]], Ba Tư...), trong đó có thể chia ra 2 hình thức là ''quân chủ trung ương tập quyền'' và ''quân chủ phân quyền cát cứ'' (với lãnh chúa, chư hầu...).<ref name="dtd">[http://daitudien.net/luat-hoc/luat-hoc-ve-che-do-quan-chu.html Chế độ quân chủ]</ref> Trong nhiều trường hợp, những thời kỳ '''quân chủ''' trước kia cũng được gọi là thời kỳ [[phong kiến]].
 
Chế độ Quân chủ chuyên chế xuất hiện ở [[Athena]] thế kỷ 5 - 6 TCN (thời kỳ [[Dân chủ Athena]]), trong đó cơ quan quyền lực nhà nước đều được bầu ra và hoạt động theo nhiệm kỳ.<ref name="dtd"/> [[Nội chiến Anh|Cách mạng tư sản Anh]] năm 1642 cũng đem đến nhiều thay đổi. Trong thời hiện tại, thể chế về chế độ quân chủ phổ thông thời nay là chế độ [[quân chủ lập hiến]], cho nên phong kiến chỉ phản ánh một giai đoạn, một thời kỳ hay là một hình thái của chế độ quân chủ.<ref>[http://www.doko.vn/tai-lieu/thuoc-dia-hay-thuoc-dia-nua-phong-kien-6075 Thuộc địa hay phong kiến]</ref>
 
Thể chế về chế độ quân chủ phổ biến thời nay là chế độ [[quân chủ lập hiến]]. Theo đó, mọi quyền lực, mọi chi phối các hoạt động trong xã hội không còn tập trung trong tay vua hay nữ hoàng. Vua hay nữ hoàng chỉ là người lãnh đạo tinh thần mà thôi. Còn mọi quyền lực, mọi chi phối các hoạt động trong xã hội do [[nghị viện]], [[thủ tướng]] do người dân bầu ra lãnh đạo.
223.257

lần sửa đổi