Khác biệt giữa các bản “Lời nói dối tháng Tư”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
n
 
=== Manga ===
Truyện được viết và minh hoạ bởi Naoshi Arakawa, và bắt đầu xuất bản vào 6 tháng 4 năm 2011 trong tạp chí của [[Kodansha|Kodansham]] tờ ''[[Monthly Shōnen Magazine]]''.<ref name="mangavol13">{{chú thích web|url=http://kc.kodansha.co.jp/product?isbn=9784063713015|accessdate=ngày 27 tháng 1 năm 2016|publisher=[[Kodansha]]|language=Japanese|script-title=四月は君の嘘(1)|trans-title=Your Lie in April (1)}}</ref><ref name="mangavol113">{{chú thích web|url=http://kc.kodansha.co.jp/product?isbn=9784063714678|accessdate=ngày 27 tháng 1 năm 2016|publisher=[[Kodansha]]|language=Japanese|script-title=四月は君の嘘(11)<完>|trans-title=Your Lie in April (11) <Final>}}</ref><ref>{{chú thích web|url=http://kc.kodansha.co.jp/product?isbn=9784063587524|accessdate=ngày 27 tháng 1 năm 2016|publisher=[[Kodansha]]|language=Japanese|script-title=DVD付き 四月は君の嘘(11)限定版<完>|trans-title=DVD Bundle Your Lie in April (11) Limited Edition <Final>}}</ref> Bộ truyện được đăng ký bản quyền ở khu vực Bắc Mỹ bởi [[Kodansha Comics USA]], và xuất bản lần đầu vào 21 tháng 4 năm 2015.<ref>{{chú thích web|url=http://kodanshacomics.com/volume/your-lie-in-april-1/|title=Your Lie in April 1: A Life in Monotone|accessdate=ngày 27 tháng 1 năm 2016|publisher=[[Kodansha Comics USA]]}}</ref>
{{Graphic novel list/header|Language=Tiếng Nhật|SecondLanguage=Tiếng Anh}}
{{Graphic novel list|VolumeNumber=1|RelDate=ngày 16 tháng 9 năm 2011<ref name="mangavol1"/>|ISBN=978-4-06-371301-5|LicensedRelDate=ngày 21 tháng 4 năm 2015<ref>{{chú thích web |url=http://www.penguinrandomhouse.com/books/isbn/9781632361714|title=Your Lie in April 1|website=[[Penguin Random House]]|accessdate=ngày 27 tháng 1 năm 2016}}</ref>|LicensedISBN=978-1-63-236171-4}}