Khác biệt giữa các bản “Mực (động vật)”

không có tóm lược sửa đổi
{{dablink|Các nghĩa khác, xem [[Mực|Mực (định hướng)]]}}
'''Mực''' hay '''cá mực''' trong [[tiếng Việt]] khi nói về các [[động vật]] còn sinh tồn có thể là các nhóm sau:
* [[Siêu bộ Mười chân]] (''Decapodiformes'')
** Bộ [[Spirulida]]: Mực ống sừng cừu