Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thể loại:Thể thao nữ năm 1993”

Trang mới: “{{Year by category | m = 1 | c = 9 | d = 9 | y = 3 | cat = Thể thao nữ | sortkey = nữ | subcat = Thể thao năm 1993 | in = | parent = Thể thao nữ the…”
(Trang mới: “{{Year by category | m = 1 | c = 9 | d = 9 | y = 3 | cat = Thể thao nữ | sortkey = nữ | subcat = Thể thao năm 1993 | in = | parent = Thể thao nữ the…”)
(Không có sự khác biệt)