Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Bài viết chọn lọc/2016/Tuần 44”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
| [[Tập tin:Ephesians 2,12 - Greek atheos.jpg|130px|Chữ “vô thần” bằng tiếng Hy Lạp Koine, trích từ Papyrus 46]]
}}
'''[[Chủ nghĩa vô thần]]''' theo nghĩa rộng nhất, là sự thiếu vắng niềm tin vào sự tồn tại của [[thần|thần linh]]. Theo nghĩa hẹp hơn, chủ nghĩa vô thần là sự bác bỏ niềm tin rằng thần linh tồn tại. Theo nghĩa hẹp hơn nữa, một cách cụ thể thì chủ nghĩa vô thần là quan điểm cho rằng không hề có thần linh. Chủ nghĩa vô thần đối lập với chủ nghĩa hữu thần, theo dạng chung nhất, là niềm tin rằng có ít nhất một vị thần tồn tại. Nhiều người tự nhận là vô thần có thái độ hoài nghi với những gì [[siêu nhiên]], với lí do là không có bằng chứng [[chủ nghĩa kinh nghiệm|thực nghiệm]] về sự tồn tại của thần linh. Những người khác lập luận ủng hộ chủ nghĩa vô thần trên cơ sở triết học, xã hội và lịch sử. Tuy trong số những người tự nhận là vô thần có nhiều người thiên về các học thuyết triết học [[chủ nghĩa thế tục|thế tục]] như [[chủ nghĩa nhân văn]] và [[chủ nghĩa tự nhiên (triết học)|chủ nghĩa tự nhiên]], không có một hệ tư tưởng hay một bộ hành vi nào mà tất cả những người vô thần cùng chia sẻ; và một số [[tôn giáo]], chẳng hạn [[Jaina giáo|Kì-na giáo]] và [[Phật giáo]], không đòi hỏi đức tin vào một vị [[thần cá thể|thần có vị cách]]. Trong các ngôn ngữ của châu Âu, thuật ngữ "vô thần" ban đầu được sử dụng với sắc thái bôi xấu dành cho những người hoặc những tín ngưỡng xung khắc với [[quốc giáo]]. Với sự lan rộng của [[tư tưởng tự do]], [[chủ nghĩa hoài nghi]] và sự phê phán tôn giáo, thuật ngữ này đã bắt đầu có được ngữ nghĩa cụ thể hơn và ngày càng được sử dụng như sự tự xác nhận của những người vô thần.{{xem tiếp|Chủ nghĩa vô thần}}