Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đo phổ tán xạ ngược Rutherford”

Tạo với bản dịch của trang “Rutherford backscattering spectrometry
(Tạo với bản dịch của trang “Rutherford backscattering spectrometry”)
 
(Tạo với bản dịch của trang “Rutherford backscattering spectrometry”)
== Chú thích ==
{{Reflist|30em}}
 
== Tài liệu tham khảo ==
* {{Chú thích sách}}
* {{Chú thích sách}}
* {{Chú thích sách}}
* {{Chú thích sách}}
* {{Chú thích web|title=RBS Theory Tutorial|publisher=Evans Analytical Group: Training|url=http://www.eaglabs.com/training/tutorials/rbs_theory_tutorial|accessdate=2007-10-10}}
* {{Chú thích web|title=RBS Instrumentation Tutorial|publisher=Evans Analytical Group: Training|url=http://www.eaglabs.com/training/tutorials/rbs_instrumentation_tutorial|accessdate=2007-10-10}}
* {{Chú thích tạp chí}}
* {{Chú thích tạp chí}}
[[Thể loại:Khoa học vật liệu]]
[[Thể loại:Các kỹ thuật khoa học]]
61

lần sửa đổi