Khác biệt giữa các bản “Thạch Kính Đường”

n
Tháng 4 năm Canh Tý (940), khi Hậu Tấn Cao Tổ muốn thay thế An Viễn<ref group="c">安遠, trị sở nay thuộc [[Hiếu Cảm]], [[Hồ Bắc]]</ref> tiết độ sứ Lý Kim Toàn (李金全) bằng tướng Mã Toàn Tiết (馬全節), Lý Kim Toàn nổi dậy và quy phục [[Nam Đường]]. Hoàng đế Nam Đường [[Lý Biện]] khiển tướng Lý Thừa Dụ (李承裕) đi cứu viện Lý Kim Toàn song mục đích là để hộ tống người này về Nam Đường, để lại An Viễn cho Hậu Tấn. Tuy nhiên, Lý Thừa Hựu bất tuân lệnh của Lý Biện, cố gắng giữ thành An châu, kết quả bị Mã Toàn Tiết đánh bại và xử tử. Lý Biện sau đó gửi thư cho Hậu Tấn Cao Tổ, giải thích rằng Lý Thừa Dục bất tuân lệnh. Hậu Tấn và Nam Đường sau đó ở trong trạng thái hòa bình.<ref name=TTTG282>''Tư trị thông giám'', [[:zh:s:資治通鑑/卷282|quyển 282]].</ref>
 
Thành Đức tiết độ sứ [[An Trọng Vinh]] dự tính nổi dậy chống Hậu Tấn, liên minh với Sơn Nam Đông đạo<ref group="c">山南東道, trị sở nay thuộc [[Tương Dương, Hồ Bắc|Tương Dương]], Hồ Bắc</ref> tiết độ sứ [[An Tòng Tiến]]. An Trọng Vinh cũng liên tục khiêu khích Khiết Đan khi chặn và giết sứ giả. Tháng 6 năm Tân Sửu (941), An Trọng Vinh thượng biểu xưng với Hậu Tấn Cao Tổ nói rằng Khiết Đan thường xuyên cướp phá, cần tập hợp lực lượng tấn công Khiết Đan nhằm đoạt lại lãnh thổ và dân cư mà Khiết Đan chiếm trước đó. Theo khuyến nghị của Thang Duy Hàn, Hậu Tấn Cao Tổ tiến về Quảng Tấn<ref group="c">lúc này mang tên là Nghiệp Đô</ref> nhằm chuẩn bị cho một chiến dịch chống An Trọng Vinh. Dự tính rằng An Tòng Tiến có thể nổi dậy khi mình rời khỏi Đại Lương, theo khuyến nghị của [[Hòa Ngưng]], Hậu Tấn Cao Tổ để hoàngtụng tôntử là [[Thạch Trọng Quý]] lưu thủ Đại Lương.<ref name=TTTG282/>
 
Tháng 11 âl, An Tòng Tiến nổi dậy, Thạch Trọng Quý cùng các quan viên cho [[Cao Hành Chu]] chỉ huy quân đội trấn áp. Hay tin, An Trọng Vinh cũng nổi dậy, Hậu Tấn Cao Tổ khiển Đỗ Trọng Uy đem quân đi trấn áp. Cao Hành Chu nhanh chóng đánh bại quân tiên phong của An Tròng Tiến, buộc An Tòng Tiến phải trở lại thủ phủ Tương châu của Sơn Nam Đông đạo. An Trọng Vinh ban đầu giành được thắng lợi trong giao tranh, song do bộ tướng Triệu Ngạn Chi cố đầu hàng quân triều đình nên quân Thành Đức tan rã, An Trọng Vinh phải chạy về thủ phủ Trấn châu.<ref name=TTTG282/> Sang năm sau, một thuộc hạ của An Trọng Vinh mở cổng thành đầu hàng, quân triều đình tiến vào và giết An Trọng Vinh. (An Tòng Tiến bị đánh bại sau khi Hậu Tấn Cao Tổ mất.)<ref name=TTTG283/>
 
Hậu Tấn Cao Tổ lâm bệnh, ông mệnh ấu tử An Trọng Duệ, con trai duy nhất còn sống của ông bái Phùng Đạo, muốn Phùng Đạo giúp An Trọng Duệ làm hoàng đế. Hậu Tấn Cao Tổ mất ngày Ất Sửu (13) tháng 6 (28 tháng 7). Tuy nhiên sau đó Phùng Đạo cùng Thị vệ mã bộ đô ngu hậu [[Cảnh Diên Quản]] thảo luận và cho rằng quốc gia cần một quân chủ nhiều tuổi hơn, vì vậy lập [[Thạch Trọng Quý]] làm người kế vị. Ngày Canh Dần (10) tháng 11 (20 tháng 12), táng Hậu Tấn Cao Tổ tại Hiển lăng.<ref name=TTTG283/>
 
== Gia đình ==
260

lần sửa đổi