Khác biệt giữa các bản “Lãnh tụ Tối cao Iran”

không có tóm lược sửa đổi
 
Bất kỳ tuyên bố chiến tranh hay hòa bình phải được sự thông qua bởi Lãnh tụ Tối cao cùng với 2/3 tổng số thành viên Quốc hội..<ref>Điều 110, Hiến pháp Iran</ref>
==Danh sách Lãnh tụ Tối cao==
<timeline>
ImageSize = width:800 height:auto barincrement:20
PlotArea = top:10 bottom:50 right:130 left:20
AlignBars = late
 
DateFormat = yyyy
Period = from:1979 till:2016
TimeAxis = orientation:horizontal
ScaleMajor = unit:year increment:5 start:1979
 
Colors =
id:Past value:rgb(0.9,1,1)
id:Actual value:rgb(0.9,1,0.0)
 
BarData =
barset:PM
 
PlotData=
align:left fontsize:S shift:(3,-4) anchor:from width:15
barset:PM
 
from: 1979 till: 1989 color:Past text:"[[Ruhollah Khomeini]]" fontsize:10
from: 1989 till: end color:Actual text:"[[Ali Khamenei]]" fontsize:10
 
barset:skip
</timeline>
 
{| class="wikitable"
|-
! style="width:5%;"| Thứ tự
! style="width:15%;"| Nhiệm kỳ
! style="width:5%;"| Chân dung
! style="width:25%;"| Tên<br>{{small|phiên âm · [[Tiếng Ba Tư|Ba Tư]] · Chữ ký}}
! style="width:5%;"| Tuổi đời
! style="width:10%;"| Nơi sinh
! style="width:15%;" colspan="2"| Chính đảng
! style="width:25%;"| Ghi chú
|- valign="top"
|1
| 3/12/1979<br>– 3/6/1989<br>{{small|({{Age in years and days|1979|12|03|1989|06|03}})}}
| [[File:Portrait of Ruhollah Khomeini By Mohammad Sayyad.jpg|80px]]
| {{small|[[Đại Giáo sĩ]]<br>'''[[Sayyid]]}} [[Ruhollah Khomeini]]'''<br><span style="font-size:125%;">{{lang|fa|سیدروح‌الله خمینی}}</span><br>[[File:Ruhollah Khomeini signature.png|80x80px]]
| {{Birth date|1902|9|22|df=y}} – {{Death date and age|1989|6|3|1902|9|22|df=y}}
| {{small|[[Khomeyn]], [[Markazi Province]]}}
! style="background:{{Independent (politician)/meta/color}}" |
| {{small|Không Đảng phái}}
| {{small|Lãnh đạo [[Cách mạng Iran]] 1979, và thành lập Cộng hòa Hồi giáo Iran.}}
|- valign="top"
|2
| 4/6/1989<br>– nay<br>{{small|({{age in years and days|1989|06|04}})}}
| [[File:Portrait of Ali Khamenei, October 2016.jpg|80px]]
| {{small|[[Đại Giáo sĩ]]<br>'''[[Sayyid]]}} [[Ali Khamenei]]'''<br><span style="font-size:125%;">{{lang|fa|سیدعلی خامنه‌ای}}</span><br>[[File:Khamenei signature.png|80px]]
| {{Birth date and age|1939|7|17|df=y}}
| {{small|[[Mashhad]], [[Razavi Khorasan Province]]}}
! style="background:{{Combatant Clergy Association/meta/color}}" |
| {{small|[[Liên minh Giáo sĩ Chiến đấu]]}}
| {{small|Trước đó là [[Tổng thống Iran]] từ 1981 tới 1989 khi Khomeini qua đời.}}
|}
 
==Tham khảo==
{{tham khảo}}