Khác biệt giữa các bản “John D. Roberts”

không có tóm lược sửa đổi
|birth_date= {{birth date and age|1918|6|8}}
|birth_place=[[Los Angeles]]
|death_date={{dda|2016|10|29|1918|6|8}}
|death_place=[[Pasadena, California]]
|nationality=Mỹ
|field=Hóa học