Minh Tâm-T41-BCA

Gia nhập ngày 24 tháng 4 năm 2009
*[https://www.youtube.com/watch?v=TUeAoY6D9kY КАРАОКЕ - ДЕНЬ ПОБЕДЫ (Поём со Львом ЛЕЩЕНКО)]
*[https://www.youtube.com/watch?v=X7lDfE5rSdI Tạm biệt cô gái Slave (Quân nhạc)]
*[https://www.youtube.com/watch?v=luSnOiYD-oE Tạm biệt cô gái Slave (Dina Garilova và dàn đồng ca Quân đội Nga)]
 
=== Trung Quốc ===