Khác biệt giữa các bản “Học viện Lục quân (Việt Nam)”

=== Đảng ủy Học viện===
====Ban Thường vụ====
1. #Bí thư: Chính ủy Học viện Lục quân
2. #Phó Bí thư: Giám đốc Học viện Lục quần
3. #Ủy viên Thường vụ: Phó Chính ủy Học viện Lục quân
4. #Ủy viên Thường vụ: Phó Giám đốc Học viện Lục quân
5. #Ủy viên Thường vụ: Phó Giám đốc Học viện Lục quân
 
====Ban Chấp hành Đảng bộ'''====
1. Đảng ủy viên: Phó Giám đốc Học viện Lục quân
281

lần sửa đổi