Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Thông tin món ăn”

n
không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
nKhông có tóm lược sửa đổi
-->(cho mỗi {{#switch:{{{serving_size|}}}
| 100 grams |100 [[Gram|g]] |100 g |100g = 100 [[Gram|g]] khẩu phần)
| #default = {{{serving_size|}}} servingkhẩu phần)
}}<!-----></span>
}}
-->(cho mỗi {{#switch:{{{serving_size|}}}
| 100 grams |100 [[Gram|g]] |100 g |100g = 100&nbsp;[[Gram|g]] khẩu phần)
| #default = {{{serving_size|}}} servingkhẩu phần)
}}<!-- --></span>
}}