Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Khí khổng”

Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Trong quá trình thoát hơi nước, khí khổng mở, tạo điều kiện cho [[khí]] [[cacbonic]] khuếch tán vào bên trong lá, cung cấp nguyên liệu cho quá trình [[quang hợp]].
==Vai trò==
Với những hoạt động nói trên, khí khổng có vai trò quan trọng đối với thực vật. Thoát hơi nước có 3 tác dụng chính. Một là, giúp vận chuyển nước và [[khoáng chất]] từ [[rễ]] lên khắp các cơ quan một cách dễ dàng, từ đó tạo liên kết giữa các bộ phận của cây và tạo độ cứng cho [[cây thân thảo]]. Hai là, tạo điều kiện để khí cacbonic khuếch tán vào lá, bắt đầu quá trình quang hợp. Ba là, hạ nhệtnhiệt cho cây. Trong khi đó, khí khổng lại đảm nhận vau trò lớn trong việc thoát hơi nước. Thế nên, khí khổng có vai trò không hề nhỏ đối với giới thực vật. Tuy nhiên, đây cũng là đường gây [[bệnh]] cho cây.
 
==Những thí nghiệm liên quan==
Năm [[1859]], một [[nhà khoa học]] có tên là [[Gareau]] đã thiết kế một thiết bị đo lượng thoát hơi nước. Ông đã phát hiện ra rằng, mặt trên của lá thoát ít hơi nước hơn so với mặt dưới.
Người dùng vô danh