Khác biệt giữa các bản “Học viện Lục quân (Việt Nam)”

không nguồn
(không nguồn)
* [[Nguyễn Đình Bình]], GS.TS, Thiếu tướng<ref>{{Chú thích web|url = http://www.mod.gov.vn/wps/portal/!ut/p/b1/vZPJjptAFEW_pT8AUQxmWBZzQZl5MLWxysZgjPGEbQxfHyeKsuv0Jun3Vk860rl38VjCrlhyos-2off2fKLHnzeR1hb0Y0XjIFA4CwAk8KmIDcSDQGALdnUox5cxoNEw87BT7YlS3eyKAPSvQXazxm_jyZXEpVQF8qRW8hgOovhS3VvNOB0NnyjsirV2oXJw8Oz81m3hkqNVmtr9WlMTB5Inqm-o6XUN5dCYCKm1C1FqtdrleTzxT4KLjSblibyv61mbMB-n5cc7ePkODj4ZCL7uRX4hug0dUcYAKNheAASdLFYjQQBQ-A38RVG-AflTicezKbsC4jo5TBc0d3N8mGPsd5zrG5UH5gwsD5vCz45eUgVcgi3EbbJxMEeQmN2UHnyc-quwyuNMg1Cmw2b9hTD5bqEO_rfQDhwLIDd1F0kQ8W_1Nzf0_r3QZUlzPG_ev5eH27NqntFomsZ-4LThUURWXEcdxfUi4wlKlnOg2cqzuLcKU15P7imX22t0My39ficcR5eANpiOL-hlq-tgDe04yEwCZ-1mxbkjODOJTc4Q8enRXscVxuG9sJ2wZWDdd_swKk2pmBeCE6m1sPPTQuT3zn7yq96bH-utFuCS6ZlIp2fmUbC-c-537KV_YilWuD8rNB8_ACIRI_Y!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/|title = Học viện Lục quân triển khai công tác Thông tin Khoa học quân sự năm 2015}}</ref>
* 2015-nay, [[Nguyễn Ngọc Cả]], TS, [[Thiếu tướng]] (2016)<ref>{{Chú thích web|url = http://www.clbdoanhnhansaigon.vn/vn/news/no-text592748819155751991/hoat-dong-ban/651/giai-tennis-giao-huu-sai-gon-da-lat.clbdnsg|title = Giải tennis giao hữu Sài Gòn - Đà Lạt}}</ref>
2015-nay, Trần Khắc Đào, PGS.TS, Đại tá
 
== Phó Chính ủy qua các thời kỳ ==
281

lần sửa đổi