Khác biệt giữa các bản “Ngôn ngữ kịch bản”

không có tóm lược sửa đổi
n (AlphamaEditor, Excuted time: 00:00:16.3966395)
Một '''ngôn ngữ kịch bản''' hay '''ngôn ngữ lập trình kịch bản''' ([[tiếng Anh]]: ''scripting language'' hay ''script language'') là một ngôn ngữ lập trình hỗ trợ viết kịch bản (''script''). Các chương trình được viết cho ngôn ngữ kịch bản có thể được thực thi thông qua lời gọi từ các tác vụ thay vì chạy thủ công bởi người dùng.
 
áddfggf{{tham khảo}}
Kịch bản có thể được viết và thực hiện "on-the-fly", tức là không cần biên dịch (compile) và liên kết (linked). Khác với các ngôn ngữ thông thường, chương trình viết ra cần biên dịch thành mã máy trước khi đến tay người dùng, chương trình viết bằng ngôn ngữ kịch bản thường được chạy trực tiếp từ mã nguồn hoặc bytecode, do đó người sử dụng hoàn toàn xem và đổi nó mã nguồn của chương trình.
 
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
{{sơ khai}}
 
Người dùng vô danh