Khác biệt giữa các bản “Võ Văn Kiệt”

n (Đã lùi lại sửa đổi của Pqupup (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Hugopako)
 
Từ tháng 4 năm [[1982]] ông được [[Quốc hội]] Việt Nam phê chuẩn giữ chức Chủ nhiệm [[Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Việt Nam)|Ủy ban Kế hoạch Nhà nước]], Phó chủ tịch và Phó Chủ tịch thứ nhất [[Chính phủ Việt Nam|Hội đồng Bộ trưởng]].
Từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 22 tháng 6 năm 1988, ông giữ vị trí Quyền [[Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng]], do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng [[Phạm Hùng]] qua đời đột ngột<ref name=tt>{{Chú thích web |url=http://www.chinhphu.vn/portal/page?_pageid=33,4075276&_dad=portal&_schema=PORTAL |title=CÁC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TIỀN NHIỆM |publisher=Trang tin Thủ tướng Chính Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam}}</ref>. Sau đó khi đưa ra Quốc hội bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, ông Đỗ Mười trúng cử, do đó ông vẫn làm Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.
Tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khoá VIII (tháng 8 năm [[1991]]), ông được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (thay ông [[Đỗ Mười]]). Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá IX (1992-1997), ông được bầu làm [[Thủ tướng Việt Nam|Thủ tướng]] [[Chính phủ Việt Nam]], Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh.
 
Người dùng vô danh