Khác biệt giữa các bản “Sự sôi”

không có tóm lược sửa đổi
'''Sự sôi''' là quá trình chuyển [[Trạng thái vật chất|trạng thái]] của một chất từ trạng thái [[Chất lỏng|lỏng]] sang trạng thái [[Chất khí|khí]] xảy ra ở cả bên trong và trên bề mặt chất lỏng.
 
Nhiệt độ sôi của chất lỏng phụ thuộc áp suất, chất khí trên mặt thoáng: (áp suất khí càng lớn, nhiệt độ sôi càng cao và ngược lại), bản chất của chất lỏng.
 
==Nhiệt hóa hơi==
Người dùng vô danh