Khác biệt giữa các bản “Trung Hoàn, Singapore”

Trang mới: “{{About|trung tâm thành phố của Singapore|định nghĩa khác|Trung tâm (định hướng){{!}}Central}} {{Infobox settlement | name = Khu vực Trung tâ…”
(Trang mới: “{{About|trung tâm thành phố của Singapore|định nghĩa khác|Trung tâm (định hướng){{!}}Central}} {{Infobox settlement | name = Khu vực Trung tâ…”)
(Không có sự khác biệt)