Bluetpp

Tham gia ngày 12 tháng 10 năm 2013
không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
== Các trang đã tạo mới ==
[[Khoa học năm 1543]], [[Homo sapiens]], [[Homo sapiens (định hướng)]], [[Danh sách quốc gia theo lượng khí thải cácbon điôxít]], [[Danh sách quốc gia theo lượng khí thải cácbon điôxít]], [[Phá rừng và biến đổi khí hậu]]
 
== Giới thiệu về tôi==
9.005

lần sửa đổi