Khác biệt giữa các bản “Bù Đốp”

Huyện Bù Đốp phía đông giáp huyện [[Phước Long (huyện cũ Bình Phước)|Phước Long]], phía tây giáp huyện [[Lộc Ninh]] và Vương quốc [[Campuchia]], phía nam giáp các huyện [[Lộc Ninh]] và [[Phước Long (huyện cũ Bình Phước)|Phước Long]], phía bắc giáp [[Campuchia|Vương quốc Campuchia]].
==Hành chính==
Huyện Bù Đốp có 7 đơn vị hành chính gồm 1 thithị trấn và 6 xã, trong đó có Thịthị trấn [[Thanh Bình, Bù Đốp|Thanh Bình]], và các xã [[Hưng Phước]], [[Phước Thiện]], [[Tân Thành, Bù Đốp|Tân Thành]], [[Tân Tiến, Bù Đốp|Tân Tiến]], [[Thanh Hòa, Bù Đốp|Thanh Hòa]], [[Thiện Hưng]].
 
==Lịch sử==
Người dùng vô danh