Khác biệt giữa các bản “Châu Thành, An Giang”

→‎Hành chính: thêm vĩnh bình là thị trấn
n (Đã khóa “Châu Thành, An Giang”: Bị spam quá mức ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 14:04, ngày 22 tháng 6 năm 2016 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự đ…)
(→‎Hành chính: thêm vĩnh bình là thị trấn)
== Hành chính ==
[[Tập tin:Thị trấn An Châu, Châu Thành, An Giang.jpg|nhỏ|250px|phải|Thị trấn An Châu, nơi đặt các cơ quan hành chính của huyện]]
Huyện Châu Thành có 13 đơn vị hành chính trực thuộc gồm 1 thị trấn huyện lị: [[An Châu, Châu Thành|An Châu]] tiến tới sẽ có Vĩnh Bình là thị trấn và 12 xã: [[An Hòa, Châu Thành|An Hòa]], [[Bình Hòa, Châu Thành|Bình Hòa]], [[Bình Thạnh, Châu Thành|Bình Thạnh]], [[Cần Đăng, Châu Thành|Cần Đăng]], [[Hòa Bình Thạnh, Châu Thành|Hòa Bình Thạnh]], [[Tân Phú, Châu Thành|Tân Phú]], [[Vĩnh An, Châu Thành|Vĩnh An]], [[Vĩnh Bình, Châu Thành|Vĩnh Bình]], [[Vĩnh Hanh, Châu Thành|Vĩnh Hanh]], [[Vĩnh Lợi, Châu Thành|Vĩnh Lợi]], [[Vĩnh Nhuận, Châu Thành|Vĩnh Nhuận]], [[Vĩnh Thành, Châu Thành|Vĩnh Thành]].
 
== Giáo dục ==
Người dùng vô danh