Bluetpp

Tham gia ngày 12 tháng 10 năm 2013
không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
 
== Các trang đã tạo mới ==
===Khoa học chung===
[[Khoa học năm 1543]], [[Homo sapiens]], [[Homo sapiens (định hướng)]], [[Danh sách quốc gia theo lượng khí thải cácbon điôxít]], [[Phá rừng và biến đổi khí hậu]]
[[Khoa học năm 1543]]
 
===Khoa học Trái Đất===
[[Hồ sông băng]]
===Biến đổi khí hậu===
[[Khoa học năm 1543]], [[Homo sapiens]], [[Homo sapiens (định hướng)]], [[Danh sách quốc gia theo lượng khí thải cácbon điôxít]], [[Phá rừng và biến đổi khí hậu]]
===Nhân chủng học===
[[Homo sapiens]], [[Homo sapiens (định hướng)]]
== Giới thiệu về tôi==
{{Babel|vi|en-3|}}
9.012

lần sửa đổi