Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Tên bài”

 
== Quy định áp dụng cho mọi trang ==
# Tên trang, nếu là tiếng Việt, phải được viết '''đúng chính tả''', '''đúng ngữ pháp'''. Ví dụ: tên "DothihoaVN" không hợp lệ vì không đúng chỉnhchính tả; tên "Đô thị hóa Việt Nam" đúng chính tả và ngữ pháp.
# Tên trang phải viết bằng '''chữ thường''', trừ chữ cái đầu tiên, và trừ trường hợp [[tên riêng]] và [[tên viết tắt]]. Ví dụ: tên "RAJA YOGA" không hợp lệ; tên "Raja yoga" hay "raja yoga" hợp lệ.
# Dùng tên cụ thể: nếu bài viết nói về [[Hiến pháp Việt Nam]], không nên đặt tên bài là [[Hiến pháp]] để chỉ bài viết độc nhất về hiến pháp của Việt Nam.
 
== Quy định áp dụng cho tên chính thức của bài ==
223.257

lần sửa đổi