Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Học viện Quốc gia Nông nghiệp”

Không có tóm lược sửa đổi
Khi được tổ chức thành Trường Đại học Nông nghiệp thì văn bằng cấp cho các sinh viên mãn khóa là bằng "kỹ sư canh nông".
 
== Tham khảo và chú thích ==
* [http://hopmat.tumblr.com/ Họp mặt 20, 30, 35 năm Trường Đại học Nông nghiệp Sài Gòn]
{{reflist}}
 
{{Sơ khai}}