Khác biệt giữa các bản “Hạ Hầu Anh”

(Trang mới: “ Hạ Hầu Anh (chữ Hán: 夏侯嬰, ? - 172 TCN)người huyện Bái (nay thuộc tỉnh An Huy, Trung Quốc). Ban đầu Hạ Hầu Anh là ngư…”)
 
 
1. [[Sử ký Tư Mã Thiên]], Thiên 95. Liệt truyện. Phàn Khoái, Lịch Thương, Đằng, Quán Anh.
 
2. [[Hán Thư]] Thiên 41. Phàn Li Đằng Quán Phó Cận Chu Truyện Đệ Thập
38

lần sửa đổi