Khác biệt giữa các bản “Hạ Hầu Anh”

== Tham khảo ==
 
1. [[Sử ký Tư Mã Thiên]], Thiên 95. Liệt truyện Đệ Tam Thập Ngũ. Phàn Khoái, Lịch Thương, Đằng, Quán Anh.
 
2. [[Hán Thư]] Thiên 41. Phàn Li Đằng Quán Phó Cận Chu Truyện Đệ Thập.
38

lần sửa đổi