Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hạ Hầu Anh”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Hạ Hầu Anh (chữ Hán: 夏侯嬰, ? - 172 TCN)người [[huyện Bái]] (nay thuộc tỉnh [[An Huy]], [[Trung Quốc]]).
 
HạÔng Hầu Anh (chữ Hán: 夏侯嬰, ? - 172 TCN)người [[huyện Bái]] (nay thuộc tỉnh [[An Huy]], [[Trung Quốc]]). Ban đầu Hạ Hầu Anhvốn là người chăn ngựa đánh xe ở nha môn huyện Bái, rất thân thiết với [[Hán Cao Tổ]] [[Lưu Bang]], khi đó là một đình trưởng ở huyện Bái. Lưu Bang một lần trêu đùa Hạ Hầu Anh, phải chịu xử tội, Hạ Hầu Anh giúp Lưu Bang giấu tội. Sau đó ông bị giam và chịu phạt đánh mấy trăm trượng.
 
Hạ Hầu Anh và [[Tiêu Hà]] là những người đầu tiên tham gia cùng Lưu Bang Lưu Bang khởi sự, là người đánh xe cho Lưu Bang. Ông đánh xe giỏi lại là người gan dạ xông pha trận mạc, nên được ban tước [[Đằng Công]]. Khi[[ Hạng Vũ]] diệt [[Tần]], phong [[Bái Công]] Lưu Bang làm [[Hán Vương]]. Hán Vương ban tước hầu cho Anh, hiệu là Chiêu Bình Hầu, kiêm chức Thái Bộc.
38

lần sửa đổi