Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trường Đại học Tây Đô”

Không có tóm lược sửa đổi
*[http://vbqppl2.moj.gov.vn/law/vi/2001_to_2010/2006/200603/200603090003/view Quyết định thành lập Trường Đại học Tây Đô]
*[http://tdu.vn Cộng đồng Sinh Viên Đại Học Tây Đô]
*[http://http://www.giasucantho.net.vn/ Trung tâm gia sư Tây Đô]
 
[[Thể loại:Đại học tư thục Việt Nam|Tây Đ, Đại học Dân lập]]
5

lần sửa đổi